معرفی کاوشکده های فناوری – نوآوری دبیرستان

کاوشکده رباتیک (Robotic Scholars)

این کاوشکده با ادغام علوم کامپیوتر، مهندسی برق و مکانیک در یک محیط مشارکتی منجر به افزایش تعامل بین دانش آموزان و اساتید رشته های مختلف می گردد. توجه ویژه این کاوشکده بر طراحی، درک و بهره برداری دینامیک رباتهای ثابت و متحرک در محیطی چالش برانگیز بنا شده است. تجهیزات موجود در کاوشکده شامل دو ربات شش درجه آزادی ثابت، یک ربات متحرک، کامپیوتر و نرم افزارهای مورد نیاز برای مدلسازی، شبیه سازی، و تحلیل می باشند که در برنامه نویسی و کنترل رباتها برای انجام کارهای مختلف کاربرد دارند

کاوشکده مکاترونیک
(Mechatronic Scholars)

کاوشکده مکاترونیک با تمرکز بر ارائه یک راه حل عملی برگرفته از دانش مهندسی و استفاده مناسب از سنسورهای مختلف و کنترلرهای منطقی قابل برنامه ریزی در کاربردهای متنوع ایجاد شده است. سنسورهای موجود در این کاوشکده شامل سنسورهای مافوق صوت، حرارتی، مجاورتی، مغناطیسی، مادون قرمز، رنگی و تماسی است که امکان انجام کاوش های متنوعی را در فرایندهایی که با کنترلرهای منطقی قابل برنامه ریزی کنترل می شوند را فراهم می سازد. کنترلرهای منطقی قابل برنامه ریزی موجود در کاوشکده از نوع آلن- بردلی مجهز به کلید توقف اظطراری، تایمر، رله و تابلوی کنترلی است. هر واحد کاری موجود در این کاوشکده مجهز به یک کامپیوتر و نرم افزار مربوطه می باشد که امکان آموزش برنامه نویسی و شبیه سازی فرایندهای واقعی قابل کنترل توسط کنترلرهای منطقی را میسر می سازد.