فرم پیش ثبت نام دبیرستان پسرانه هوشمند شریف

مشخصات دانش آموز

اطلاعات شخصی و سوابق تحصیلی

در صورت نیاز اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.

یه کدامیک از فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی علاقمندید؟

0 + 1 = ?