فرم پیش ثبت نام دبیرستان پسرانه هوشمند شریف


مشخصات دانش آموز


اطلاعات شخصی و سوابق تحصیلی

در صورت نیاز اطلاعات زیر را تکمیل نمایید.


به کدامیک از فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی علاقمندید؟

نقاشیخطاطیکاردستیعکاسی و فیلم برداریتاترکارگاه های آزمایشگاهیفعالیت های مذهبی قرآنی

[recaptcha size:compact]