معرفی موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند

موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند با هدف دانش آفرینی در نظام آموزشی (K-12)، فعالیت خود را در زمینه طراحی و ایجاد محیط های فراگیری نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از تاریخ 27 مرداد ماه 1378 به عنوان یک سازمان دانش بنیان در تهران آغاز نموده است.

موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند از تاریخ 19 خرداد ماه 1382 با اخذ مجوز از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره و برنامه ریزی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و فناوری آموزشی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی در نظام آموزشی (K-12) را بر عهده دارد.

شمای تاریخی از مراحل ناسیس و توسعه موسسه:

1378- در تابستان 1378 موسسه تحت شماره 11350 به ثبت رسیده و فعالیت آن رسمیت یافته است. موضوع فعالیت موسسه در بدو تاسیس ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت وسائل کمک آموزشی و پژوهشی جهت ارتقاء کیفیت آموزشی در نظام آموزشی کشور بوده است.

1382– موسسه تقاضا نمود تا موضوع فعالیت موسسه به شرح ذیل تغییر نماید:

  • ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره و برنامه ریزی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و فناوری آموزشی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی در نظام آموزشی کشور.
  • ایجاد مراکز مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات

1382- اخذ مجوز از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعلام موافقت قطعی با تغییر موضوع فعالیت موسسه.

1383 – در شهریور ماه 1383 فعالیت موسسه به عنوان یک سازمان آموزشی و پژوهشی در راستای توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی (K-12)، به صورت مستقل رسمیت یافت و با نام تجاری “موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند” به عنوان یک موسسه غیر دولتی به فعالیت خود ادامه داد.

1384 – عضویت موسسه در کنفدراسیون بین المللی NA WEB در خصوص آموزش و یادگیری مبتنی بر وب

1385– انتشار بیش از 20 عنوان کتاب در راستای توسعه بکارگیری فناوری های نوین آموزشی و فناوری اطلاعات در نظام آموزشی کشور با شعار “مدرسه هوشمند، نیازمند معلم هوشمند است“-

1386- ایجاد دو گروه آموزشی و پژوهشی در قالب گروه “آموزش از راه دور (آنلاین)” و گروه “تولید محتوای الکترونیکی” در موسسه

1387– تاسیس مجتمع بین الملل آموزش از راه دور ویژه دانش آموزانی ایرانی مقیم خارج از کشور با مجوز وزارت آموزش و پرورش در کشور مالزی

1388– توسعه فعالیت های موسسه در تراز کلاس جهانی از طریق توسعه همکاری های مشترک آموزشی با مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی بین المللی:

  • Multimedia University (MMU)
  • Asia e University (AeU)
  • Asia Pacific University of Technology & Innovation
  • APIIT Smart School

1394– اخذ مجوز تاسیس دبیرستان پسرانه هوشمند با رویکرد بین الملل برای دوره دوم متوسطه در جزیره کیش

1397– آغاز فعالیت “دبیرستان پسرانه هوشمند شریف” با مشارکت پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف و سازمان منطقه آزاد کیش