چو دانا شوی زود والا شوی

دبیرستان پسرانه هوشمند شریف“، وابسته به موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند با هدف ایجاد محیط های فراگیری نوآورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره دوم متوسطه از اردیبهشت ماه 1397 فعالیت خود را تحت نظارت پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف در جزیره زیبای کیش آغاز نموده است.

این دبیرستان در راستای ارتقاء سطح تحصیلی کلاس های درس دوره دوم متوسطه و همچنین کاربرد متفکرانه ابزار و تکنیک های نوین در موقعیت های آموزشی واقعی و با محوریت تفکر و یادگیری از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی K-12 فعالیت دارد.

دبیرستان هوشمند شریف” که تحت نظارت پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می نماید، با در اختیار داشتن نیروهای اجرایی مجرب و متخصص این دانشگاه، خدمات آموزشی خود را به دانش آموزان متقاضی تحصیل در دبیرستان هوشمند شریف ارائه خواهد نمود.

“موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند” به عنوان موسس دبیرستان پسرانه هوشمند شریف همکاری های آموزشی مستمر با دانشگاه مالتی مدیای مالزی (MMU) و استفاده از اساتید و برنامه ریزان مجرب این دانشگاه را به منظور:

  1. طراحی درگاه آموزشی (محیط نوآورانه) هوشمند (Smart Learning Portal Design)
  2. طراحی و استقرار سامانه مدیریت آموزشی هوشمند (Smart Learning management system)
  3. طراحی ساختار دوره های آموزشی هوشمند ((Smart Learning Course Structure Design
  4. طراحی محتوای آموزشی چندرسانه ای هوشمند (Smart Learning Content Design)

و همچنین آماده سازی دانش آموزان برای تفکر و یادگیری از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش پیشرفت تحصیلی کلاس های درس دوره متوسطه را با این دانشگاه تجربه نموده است.

همچنین شایان ذکر است، موسسه مدارس هوشمند به عنوان موسسه آموزشی همکار با APIID Smart School همکاری های مشترک آموزشی را با حفظ استانداردهای کیفی آموزش در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات با این مدرسه مالزیایی داشته است.

دبیرستان پسرانه هوشمند شریف به منظور اعتبار بخشی بین المللی به برنامه های آموزشی خود، تلاش دارد بر اساس ضوابط مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش و با اخذ مجوز از این دفتر با رویکرد بین المللی برنامه های آموزشی دبیرستان را توسعه دهد.

در حال حاضر این دبیرستان از طریق بررسی سوابق تحصیلی دانش آموزان، صرفا در پایه دهم رشته های تحصیلی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی دانش‌آموزان مستعد پسر را برای ادامه تحصیل در سال تحصیلی 97-98  پذیرش می نماید.