دانش آموز گرامی و اولیاء محترم

با ادای ادب و احترام؛

مدیریت دبیرستان هوشمند شریف، از شما دانش آموز گرامی و اولیاء محترم تقاضا دارد هرگونه مشکل، انتقاد و پیشنهاد خود را از شیوه تدریس معلمان و یا نحوه ارائه خدمات آموزشی به شما دانش آموز گرامی را از طریق این سامانه به ما انعکاس دهید و ما را در جهت بهبود عملکرد آموزشی و همچنین ارائه خدمات مطلوب تر به دانش آموزان یاری رسانید.

مدیریت دبیرستان هوشمند شریف، مراتب تقدیر و تشکر خود را درج نظرات، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند و سازنده شما ابراز می دارد.

[recaptcha]