گزارش تصویری بازدید امام جمعه، مدیرعامل و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش از دبیرستان پسرانه هوشمند شریف
گزارش تصویری پیاده سازی و رونمایی از الگوی نمونه اولیه کلاس درس هوشمند در دبیرستان پسرانه هوشمند شریف
گزارش تصویری خدمات آموزشی و امکانات کمک آموزشی دبیرستان پسرانه هوشمند شریف
گزارش تصویری بازدید رئیس دانشگاه صنعتی شریف از روند آماده سازی دبیرستان هوشمند شریف
گزارش تصویری افتتاح کلاس درس هوشمند دبیرستان